ShqipEnglish

Siguria dhe Shendeti

Angazhimi ynë për Sigurinë dhe Shëndetin shtrihet përtej fjalëve. Ne jemi të përkushtuar në arritjen e standardeve më të larta të sigurisë dhe shëndetit si dhe të praktikave mjedisore.

VEGA GROUP ka një politikë mbi Shëndetin, Sigurinë dhe Zvillimin e Qëndrueshëm (HSE & SD) dhe Sistemin e Menaxhimit, e cila zbatohet në të gjithë sektorët e saj.

Ne ruajmë dhe zhvillojmë një kulturë komunikimi të përshtatshme, të drejtëpërdrejtë dhe personal, i cili inkurajon edukimin dhe trajnimin e vazhduershëm dhe zhvillimin profesional në çdo nivel.

Ne, gjithashtu krenohemi me strategjinë tonë të shkëlqyer të Menaxhimit të Shëndetit, e cila mbulon një gamë të gjerë të shërbimeve për të gjithë stafin dhe punëtorët tanë.