ShqipEnglish

Burimet Njerezore

VEGA të gjithë suksesin ia atribuon aftësivë dhe profesionalizmit të lartë të stafit. Angazhimi kolektiv, vlerat dhe arrtijet e objektivave, e kanë shdërruar kompaninë tonë në lider në industrinë e ndërtimit. Jemi të prirur për zhvillimin dhe kualifikimin e vazhdueshëm të stafit, përmes trajnimeve dhe mundësive për zhvillimin e punonjësve në çdo pozicion që Kompani.

Vega Construction Group aktualisht ka në përbërje të saj 450 punonjës në pozicione të ndryshme:

  • Stafi Drejtues
  • Stafi Inxhiniero-Teknik
  • Stafi Ekonomiko-Financiar
  • Stafi Juridik
  • Stafi Marketingut
  • Stafi Sigurisë dhe Mbrojtjes në Punë
  • Stafi Mbrojtjes së Mjedisit
  • Manovratorë
  • Punetorë të kualifkuar
  • Punëtorë të pa kualifikuar