ShqipEnglish

Projekte

Autostrada ne rrugen Kukes – Morine Loti (1)

Projektimi I detajuar dhe ndertimi I pese viadukteve me nje lartesi nga 18m deri ne 28m, me lartesi maksimale prej 270m dhe riparimin e rruges ekzistuese.

 •  Germime ne shkemb;
 •  Pergatitja dhe ndertimi themeleve, strukturave, trareve dhe soletave me beton te perforcuar te cilesise se larte;
 •  Mure gabioni;
 •  Shtrese Gjeogridi;
 •  Terra mesh;
 •  Membrane per hirdor-izolim;
 •  Instalimi I pllakave neoprene;
 •  Instalimi I kushinetave elastomerike;
 •  Drenazhimin e soletave te urave;
 •  Ndertimi I rruges dhe gjithe nenshtresat;
 •  Instalimi I parapeteve;
 •  Mure sigurie;
 •  Ndricimi I rruges;
 •  Sinjalistika horizontale dhe vertikale etj.

Sipas standarteve te KTZ dhe KTP Shqipetare dhe kushteve teknike te Projektit