ShqipEnglish

Projekte

Autostrada ne rrugen Kukes – Morine Loti (2)

Projekti I Detajuar dhe ndertimi I dy viadukteve me lartesi  60m dhe gjatesi maksimale 440m

•           Germime ne shkemb;

•           Pergatitja dhe ndertimi themeleve, strukturave, trareve dhe soletave me beton te perforcuar te cilesise se larte;

•           Mure gabioni;

•           Shtrese Gjeogridi;

•           Terra mesh;

•           Membrane per hirdor-izolim;

•           Instalimi I pllakave neoprene;

•           Instalimi I kushinetave elastomerike;

•           Drenazhimin e soletave te urave ;

•           Ndertimi I rruges dhe gjithe nenshtresat;

•           Instalimi I parapeteve;

•           Mure sigurie;

•           Ndricimi I rruges;

•           Sinjalistika horizontale dhe vertikale etj.

Sipas standarteve te KTZ dhe KTP Shqipetare dhe kushteve teknike te Projektit